Karriere – Sunnfjord Geo Center

Karriere

Sunnfjord Geo Center ønsker stadig å auke vår faglege kompetanse, og dette kan vi berre gjere ved å knyte til oss dei dyktigaste og mest engasjerte personane i bransjen. Vi er ikkje større enn at kvar medarbeidar får ei sentral rolle, med høve til å vere med å påverke kursen for selskapet vidare.

Vi oppmodar alle med relevant utdanning eller erfaring til å sende ein open søknad til post@sunnfjordgeocenter.no.

Rådgjevar innan hydrologi eller vassdragsteknikk

På grunn av aukande pågang av oppdrag ser vi for tida etter hydrolog eller sivilingeniør med erfaring og kompetanse innan problemstillingar innan flaum og vassdragsteknikk.

Les meir

Geoteknikar

Sunnfjord Geo Center AS (SGC) gir deg nye muligheter!

Les meir

Har du spørsmål?

Kontakt oss på telefon 57 73 19 00 eller send ein e-post til post@sunnfjordgeocenter.no.

Du finner fleire kontaktopplysningar på kontaktsida.