Personvern – Sunnfjord Geo Center

Personvern

sunnfjordgeocenter.no nyttar Google Analytics til å få informasjon om korleis denne nettstaden blir brukt. Google Analytics samlar inn trafikkinformasjon i ei anonymisert form ved hjelp av cookies. Informasjonen som blir samla inn på denne måten kan ikkje sporast tilbake til einskildpersonar.

Dei fleste moderne nettlesarar er innstilt til å akseptere cookies automatisk, men du kan sjølv endre desse innstillingane i din nettlesar. Om du ønskjer at cookies ikkje skal nyttast kan du endre innstillingane i din nettlesar slik at den automatisk avviser eller spør deg kvar gong ein nettstad forsøkjer å lagre ein cookie. Informasjon om korleis du gjer dette finst lett tilgjengeleg hos dei ulike nettlesarleverandørane, mellom anna via hjelpefunksjonen til den nettleseran du brukar.

Du kan finne meir informasjon om Google Analytics sin bruk av cookies her.