Norsk natur krev respekt

Ingen lita
skrift

Hos oss kan du vere trygg på at det ikkje kjem uventa kostnadar på fakturaen, eller andre overaskingar undervegs.

Rask og
fleksibel

Vi startar på jobben raskt, og leverer til avtalt tid. God framdrift i ditt prosjekt er viktig for oss.

Med heile
vegen

Vi er i tett kontakt med deg som kunde og eventuelle samarbeidspartnarar for å sikre at det blir gjort ein så god og rett jobb som mogleg ut frå ditt behov.

Sunnfjord Geo Center utfører ei lang rekkje geofaglege tenester og er eit leiande konsulentselskap innan vurdering og formidling av geologi, klima og geoteknikk i Norge.

Våre oppdragsgjevarar er offentlege myndigheiter, næringsliv og privatpersonar over heile landet som søkjer ekspertise ein kan stole på i spørsmål knytt til naturen sine krefter og påverknad på menneskeleg aktivitet.

Sunnfjord Geo Center har lang og brei erfaring frå både forsking og praktisk arbeid, noko som garanterer deg presise vurderingar og analysar.

Geofare

skred, flaum og sikring

Geoteknikk

undersøkingar, prosjektering og kontrollar

Formidling

kurs, rådgjeving og ekskursjonar

Vi utfører ei lang rekke tenester innan geologifaget.

Les meir på sida tenester, eller ta kontakt om du har spørsmål.

Kontakt oss

577 31 900
Sunnfjord Geo Center AS
Villabyen
6984 Stongfjorden

982 25 951

post@sunnfjordgeocenter.no

Sunnfjord Geo Center AS
Villabyen
6984 Stongfjorden



    Våre kontor ligg i Stongfjorden, Bergen og Sandnes. Vi tar oppdrag i heile landet. Les meir om prosjekt vi har utført her.
    Våre kontor ligg i Stongfjorden, Bergen og Sandnes. Vi tar oppdrag i heile landet.
    Les meir om prosjekt vi har utført her.